agenda‎ > ‎

2561-11

โพสต์6 พ.ย. 2561 03:19โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 14 พ.ย. 2561 20:57 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว ]

วาระประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 1. จัดสรรค่าอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  Click
  1. หนังสือแจ้งจัดสรร
  2. บัญชีจัดสรรงบประมาณ
 2. โครงการ USO การให้บริการอินเตอร์เน็ตแบบไม่คิดค่าใช้จ่าย(Free WiFi) ภายใต้โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ ๓,๙๒๐ หมู่บ้าน (Zoon C+) 
  1. ยืนยันโรงเรียนมีความพร้อม สามารถรองรับการขยายเครือข่ายได้ 
  2. การก่อสร้างใหม่อาคารศูนย์ USO NET  จำนวน 10 โรงเรียน
   1. โรงเรียนบ้านกำพี้ อ.เมืองเลย
  3. การติดตั้ง Access Point ที่โรงเรียนให้บริการอินเตอร์เน็ตแบบไม่คิดค่าใช้จ่าย(Free WiFi)  จำนวน 20 โรงเรียน
   1. โรงเรียนบ้านหนองผือ อ.ท่าลี่
   2. โรงเรียนบ้านหาดพระ อ.ท่าลี่
   3. โรงเรียนบ้านลาดค้อ อ.เมืองเลย
 3. การตรวจสอบเพื่อ
  1. ตรวจสอบการมีตัวตนของนักเรียน ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ กับข้อมูลนักเรียน    ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 ตามที่ได้รายงานในระบบ DMC หากข้อมูลคาดเคลื่อนให้ระบุสาเหตุของการเพิ่มหรือลดจำนวนของนักเรียน
  2. รายงานแบบตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตนนักเรียนทางลิงค์ https://goo.gl/dJXpKK ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561
  3. สถานะการรายงานยืนยันตัวตนนักเรียน >>>คลิก<<<
  4. หนังสือแจ้งโรงเรียนในสังกัด

  5. ประชุมนโยบายการปฏิบัติและข้อสั่งการฯ เกี่ยวกับรายงานจำนวนนักเรียน วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561
   1. สรุปประชุม Vdo Conference วันที่ 15 พ.ย.2561 ประชุมการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลซ้ำซ้อน

 4. ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

  ภาคเรียนที่ 2/2561

 5. การรับการสนับสนุนอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จากสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์อย่างสูงจาก คุณจักรกฤษ อาจแก้ว เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.เลย เขต 1 ในการติดต่อประสานงานจนได้รับอุปกรณ์ดังกล่าว
  1. Access Point จำนวน 45 ตัว
  2. Switch L2 10/100/100 จำนวน 5 ตัว  Comments