ปีการศึกษา 2561

https://cct.thaieduforall.org/

โปรแกรมรายงานระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

วีดีโอ ภาคเช้า การประชุมทางไกล ชี้แจงการดำเนินงานจัดทำข้อมูลระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2561วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 https://youtu.be/sZvKdwkBg9c

วีดีโอ ภาคบ่าย  การประชุมทางไกล ชี้แจงการดำเนินงานจัดทำข้อมูลระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2561วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561  https://youtu.be/38MijLSpKX4


การประชุมทางไกล ชี้แจงการดำเนินงานจัดทำข้อมูลระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2561 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

ใหม่!! วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.45 – 15.00 น. สพฐ. มีการจัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานจัดทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2561 ผ่านระบบ Teleconference

สามารถศึกษาคู่มือการดำเนินงานระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้จากเว็บไซต์ CCT ตาม Link ด้านล่างนี้ https://cct.thaieduforall.org/fyi.html


Comments