ประจำปี 2563

https://portal.bopp-obec.info/obec62
>>โปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (DMC) :: https://portal.bopp-obec.info/obec63
NEWS การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563(9 ธ.ค.2563)
    -ตรวจสอบการรายงานยืนยันข้อมูล DMC ทางลิ้ง https://datastudio.google.com/s/jnSvxdm7s4I
    -ตรวจสอบการรายงานส่งไฟล์ข้อมูลจำนวนแยก ชั้น เพศ หน้าเว็บไซต์ DMC ทางลิ้ง https://datastudio.google.com/s/qd69GSSGjlE


- แนวปฏิบัติในการจัดทำข้อมูล นักเรียนรายบุคคล (DMC) >>>Download<<<  - จำนวนนักเรียนแยกชั้นเพศ ณ วันที่ ก.ค. 2563 >>>Download<<<
 http://www.gcode.moe.go.th/genpin/login.htm?mode=index
**ระบบกำหนตรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร (G-CODE) www.gcode.moe.go.th/genpin/login.htm?mode=index
- คู่มือการใช้งาน >>>Download<<<
- ถาม-ตอบ (Q-A) >>>Download<<<

http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=42011.ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา (EMIS) : http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=4201

2.ระบบฐานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา :: http://data.bopp-obec.info/personal/login.php และตรวจสอบการยืนยันข้อมูลของโรงเรียน ทางลิ้ง https://datastudio.google.com/s/nw4lNkNExTg

-คู่มือการบันทึกข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างต่าง ๆ ทั้งในงบประมาณ และนอกงบประมาณที่มีอยู่ในสถานศึกษา ให้ถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วน ในระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (EMIS) >>>Download<<<
-แนวปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา (EMIS) 
คลิก >>>Download<<<
 http://bobec.bopp-obec.info/**ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) :: http://bobec.bopp-obec.info/

- แนวปฏิบัติการจัดทำข้อมูลอาคารที่ดินและสิ่งก่อสร้าง B-OBEC คลิก >>>Download<<<
 http://a4201.obec.expert/authen/login**ระบบบริหารจัดการระบบบริหารจัดการผลการเรียน SchoolMIS :: http://a4201.obec.expert/authen/login
 

บันทึกข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างต่าง ๆ ทั้งในงบประมาณ และนอกงบประมาณที่มีอยู่ในโรงเรียน ในระบบข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา (PSC และ PAC)
    Comments