การประชุม ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์ ผ่าน Video Conference เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 10/2560 วันที่ 29 ธันวาคม 2560

การประชุม ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์
ผ่าน Video Conference เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ
ครั้งที่ 10/2560 วันที่ 29 ธันวาคม 2560
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ą
ดู
  28 ธ.ค. 2560 07:01 นายจักรกริช อาจแก้ว
Ą
ดู
  28 ธ.ค. 2560 07:01 นายจักรกริช อาจแก้ว
Ą
ดู
  28 ธ.ค. 2560 07:01 นายจักรกริช อาจแก้ว
Ą
ดู
  28 ธ.ค. 2560 07:01 นายจักรกริช อาจแก้ว
Ċ
ดู
  28 ธ.ค. 2560 07:01 นายจักรกริช อาจแก้ว
Ā
ดู
  28 ธ.ค. 2560 19:13 นายจักรกริช อาจแก้ว
ċ

ดู
  28 ธ.ค. 2560 20:49 นายจักรกริช อาจแก้ว
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  450 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 28 ธ.ค. 2560 07:08 นายจักรกริช อาจแก้ว
Ċ
ดู
  28 ธ.ค. 2560 07:26 นายจักรกริช อาจแก้ว
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  525 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 28 ธ.ค. 2560 07:11 นายจักรกริช อาจแก้ว
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  121 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 28 ธ.ค. 2560 00:48 นายจักรกริช อาจแก้ว
ċ

ดู
  28 ธ.ค. 2560 07:44 นายจักรกริช อาจแก้ว
ċ

ดู
  28 ธ.ค. 2560 07:43 นายจักรกริช อาจแก้ว
Comments