การประชุม ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์ ผ่าน Video Conference เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑

โพสต์26 มี.ค. 2561 22:01โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพป.เลย 1
การประชุม ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์
ผ่าน Video Conference เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑

ข้อราชการจาก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต  ๑
Comments