การประชุม ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์ ผ่าน Video Conference เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ ๘ /๒๕๖๐ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

โพสต์9 พ.ย. 2560 23:24โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 25 ธ.ค. 2560 07:13 โดย ITEC สพป.ลย1 สพป.ลย1 ]
การประชุม ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์
ผ่าน Video Conference เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ 
ครั้งที่  ๘ /๒๕๖๐ วันที่   
๒๗   ตุลาคม   ๒๕๖๐

เอกสารประกอบการประชุม >>Click<<
Comments