ประจำปี 2560

ตรวจสอบสถานะข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนสังกัด สพป.เลย 1


ประกาศ วันที่ 3 มีนาคม 2561

เปิดระบบให้กรอกข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2560
แจ้งเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ขณะนี้ ระบบ Data Management Center รอบสิ้นปีการศึกษาปี 2560 ให้เข้าดำเนินการได้แล้ว โดยมีข้อควรระวังดังต่อไปนี้


 1. นักเรียนที่สมัครเข้าเรียนปีการศึกษา 2561 (จบมาจากโรงเรียนอื่น) ห้ามกรอกเข้าในโรงเรียนรอบนี้เด็ดขาด หากทำพลาดให้รีบย้ายออกไปก่อน

 2. นักเรียนที่สอบปลายภาคที่โรงเรียน (จบที่โรงเรียนเราในปี 2560) ห้ามย้ายออก(เข้าใจผิดคิดว่าเป็นการทำจบ) ให้ทำข้อมูลสอบได้/สอบตกในเมนู 3.2.2 , 3.2.2.1 , 3.2.2.2 แทน หากทำพลาดย้ายออก ให้รีบย้ายเข้ากลับมาโดยใช้ข้อมูลเดิมรวมถึงวันที่เข้าเรียนให้ถูกต้องด่วนที่สุด >> การแก้ไขข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อนรายบุคคลในระบบ Data Management Center : DMC รายงานและยืนยันข้อมูลนักเรียน ภายในวันที่ 15 ม.ค. 2561

>>>คู่มือ<<<

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

- ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนที่บัตรประชาชนผิดและต้องแจ้งแก้ไข รอบที่ 1 (ถ้าไม่มีไฟล์ให้โหลดแสดงว่าไม่มีบัตรผิด)
- ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อนต่างสังกัด 2560

DMC_10 พ.ย.2560_ตรวจสอบบัตรประชาชนนักเรียนผิดหลักในระบบ ครั้งที่ 1


คู่มือวิธีการใช้โปรแกรมเครื่องอ่านบัตร smart card reader  
 • คู่มือวิธีการใช้โปรแกรมเครื่องอ่านบัตร smart card reader >>>Click<<<
 • Download Program >>>Click<<<

ลิ้งโปรแกรม https://portal.bopp-obec.info/obec60/auth/login

คู่มือการโหลดข้อมูล 10 มิ.ย. ภาคเรียนที่ 1/2560     >>>Click<<<

ข้อมูล 10 มิถุนายน 2560 ประจำภาคเรียนที่ 1/2560
ประมวลผลด้วยระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center : DMC จากสถานศึกษาทั่วประเทศ
เป็นข้อมูลที่สถานศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศเป็นผู้นำเข้า ตรวจสอบ และรับรองว่าเป็นข้อมูลที่เป็นความถูกต้องและเป็นจริง

 42010000 - สพป.เลย เขต 1

  ปีการศึกษา-ภาคเรียน 2560-1

 1. จำนวนนักเรียน ครู Google Sheet
 2. รายชื่อนักเรียนที่ไม่ถูกนับในจำนวนเพื่อจัดสรรงบประมาณเนื่องจากอายุไม่ถึงเกณฑ์, อายุเกินเกณฑ์ หรืออยู่ในชั้นอนุบาล 3 ขวบ  StudentInAreaList NotCount
 3. ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก Google Sheet
 4. ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จังหวัดเลย Google Sheet
 5. จำนวนนักเรียนแยกชั้น เพศ และห้อง https://bit.ly/2HN0oMR
 6. จำนวนนักเรียนแยกชั้น https://bit.ly/2KzaLpG
 7. ข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2560) https://bit.ly/2HRBYBV
 8. รายชื่อโรงเรียนที่ ยุบ-ไมมีนักเรียน-เรียนรวม ในระบบ DMC 2560 https://goo.gl/D1H2vE

รายงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา

 ทะเบียนโรงเรียน จำนวนครู แยกตำแหน่ง เพศ วิทยฐานะ [ส่งออกไฟล์ Excel]
 จำนวนครู แยกตามระดับชั้นที่สอน [ส่งออกไฟล์ Excel]
 ข้อมูลคอมพิวเตอร์ รายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC) จำนวนครูแยกวิทยฐานะ วุฒิการศึกษา และเพศ 
  จำนวนลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว แยกวุฒิ และเพศ 
  รายชื่อครูต่างชาติ 
 จำนวนครูแยกระดับการสอน

© 2013 Innovative Extremist Co., Ltd.


Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
11 ม.ค. 2561 08:52
Comments