ประจำปี 2561

แนวทางการออกรหัส ดาวน์โหลดเอกสาร https://bit.ly/2KMUXyM


ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือระบบงานข้อมูลสารสนเทศระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2561   ทางลิ้ง https://bit.ly/2ID4dog


ระบบติดตามการลงทะเบียน
    1.ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนใช้งานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ทางลิ้งhttp://gg.gg/dmc2018  
    2.ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนใช้งานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล EMIS ทางลิ้ง http://gg.gg/emis2018
    3.ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนใช้งานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล B-Obec ทางลิ้ง http://bobec.bopp-obec.info/sch_user.php?Area_CODE=4201 

ตรวจสอบสถานะข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนสังกัด สพป.เลย 1 

เปิดระบบให้กรอกข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2561 วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 

    1. โปรแกรม Data Management Center (DMC)     https://portal.bopp-obec.info/obec61
     2. ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษา สำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร     
          คู่มือ 
    3โปรแกรม EMIS/EFA  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  และM-OBEC : ข้อมูลครุภัณฑ์โรงเรียน     http://data.bopp-obec.info/emis/index.php
    4โปรแกรม B-OBEC : ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง     http://bobec.bopp-obec.info/

การดำเนินการ
  • แจ้งเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ขณะนี้ ระบบ Data Management Center สามารถดำเนินการได้แล้ว ปุ่มยืนยันจะขึ้นในวันที่ 5 มิ.ย. 2561 และจะปิดระบบในวันที่ 10 มิ.ย. 2561 เวลา 00.00 น.  
  • ลงทะเบียนผู้ใข้งานในระบบใหม่เพื่อทำข้อมูล ภาคที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยให้ครูที่รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศระดับโรงเรียนให้รีบลงทะเบียนผู้ใข้งานในระบบ DMC  ,EMIS/EFA/  , B-OBEC   ใหม่เพื่อทำข้อมูล ภาคที่1 ปีการศึกษา 2561 (ให้ลงทะเบียนชื่อเข้าใช้ด้วยหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และรหัสผ่านขอให้กำหนดที่จำได้)
  • ปฏิทินที่ สพฐ.กำหนด 
  • สอบถามเจ้าหน้าที่

            1.นายมณฑล  พร้อมสัยเทียะ  โทร.09-5658-6503

            2.นายจักรกฤษ  อาจแก้ว  โทร.08-7217-7314


คู่มือวิธีการใช้โปรแกรมเครื่องอ่านบัตร smart card reader  

  • คู่มือวิธีการใช้โปรแกรมเครื่องอ่านบัตร smart card reader >>>Click<<<
  • Download Program >>>Click<<<

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  22 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 20 พ.ค. 2561 06:18 มณฑล พร้อมสันเทียะ
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  594 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 14 พ.ค. 2561 20:38 นายจักรกริช อาจแก้ว
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1113 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 3 พ.ค. 2561 19:17 นายจักรกริช อาจแก้ว
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  890 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 3 พ.ค. 2561 19:17 นายจักรกริช อาจแก้ว
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  665 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 3 พ.ค. 2561 19:15 นายจักรกริช อาจแก้ว
Comments