ประจำปี 2562


สถานะรายงานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนสังกัด สพป.เลย 1

เบอร์โทรเจ้าหน้าที่โรงเรียน งานข้อมูลสารสนเทศ สพป.เลย1

ปฏิทินที่ สพฐ.กำหนดการดำเนินงานข้อมูลสารสนเทศ


        แจ้งเปิดระบบการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center (DMC) รอบ 10 มิ.ย. 2562
https://portal.bopp-obec.info/obec62             1. เปิดระบบ Data management center รอบ 10 มิ.ย. 2562 แจ้งเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ขณะนี้ระบบ Data Management Center รอบ 10 มิ.ย. 2562 ให้โรงเรียนเข้าระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูลนักเรียน และสามารถดำเนินการกรอกข้อมูลนักเรียนที่เข้าใหม่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ได้แล้ว ปุ่มยืนยันจะขึ้นให้กดในวันที่ 5 มิ.ย. 2562 และจะปิดระบบในวันที่ 10 มิ.ย. 2562 เวลา 16.30 น.             2. รายงานรอบ สิ้นปี 2561 ยังคงมีความผิดพลาดและอยู่ในระหว่างประมวลผลใหม่

        ประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (DMC) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20– 22 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ณ โรงแรมอะเดรียติค พาเลช จ.ชลบุรี
  • สามารถรับชมถ่ายทอดสดการประชุมรับชมถ่ายทอดสดการประชุม รุ่นที่ 1 ได้โดยผ่านทางเว็บไซต์

        เอกสารบรรยาย/วีดีโอย้อนหลัง การประชุมทางไกล การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562

รับชมย้อนหลัง วันที่ 8 พ.ค. 2562 การประชุมทางไกล "การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562"


        แนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

https://portal.bopp-obec.info/obec62
  • ระบบกำหนตรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร (GCODE)
    www.gcode.moe.go.th/genpin/login.htm?mode=index
http://www.gcode.moe.go.th/genpin/login.htm?mode=index

http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=4201
http://bobec.bopp-obec.info/
http://a4201.obec.expert/authen/login

https://admission.bopp-obec.info/login.php


Comments