Knowledge Management : KM


Mod Login Page on AMSS++

โพสต์8 ธ.ค. 2561 23:14โดยadmin loei1   [ อัปเดต 10 ธ.ค. 2561 14:32 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ ]


วันนี้น้อง (นายภานุพันธ์ จันทรา-สาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทอง) ที่ สพป.เลย เขต 3 ส่ง Page หน้า Login เข้าใช้งาน AMSS++ เป็นกราฟฟิกสวยดี
หลักการเหตุผล (เขาว่ามา.. เราก็ว่าไป)
    นี้ก็ใกล้สิ้นปี 2018 แล้ว เริ่ม 2019 สพป.เลย เขต 1 ก็จะเปลี่ยนมาใช้งาน ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ (Education Area Management Support System : AMSS++) อย่างเต็มรูปแบบซะทีเพราะโปรแกรม e-Office https://www.gotoknow.org/posts/118061 ที่เขียนไว้ตั้งแต่ปี 2547 (มันก็เก่าแก่ไปตามอายุไข..ขี้เกียจพัฒนาต่อแล้ว ปิดการพัฒนา e-Office อย่างเป็นทางการ

มันน่าจะทำหน้า Login สวยๆ สำหรับ AMSS++ ให้ได้ใช้งานกันก็ดีนะ (เพราะที่ใช้กันอยู่.. ลูกคุณยายหน้าตามันช่างเหมือนกันยังกับแพะ)
คิดเล่นๆ แล้วก็ลงมือทำ

Download Files ได้ที่ http://atet.in.th/forum.php?mod=viewthread&tid=13

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://sites.google.com/a/loei1.go.th/frog/home/km/modamssloginpage

ระบบนิเทศ ติดตาม และประเมินผล - บริหารงานวิชาการ AMSS++

โพสต์4 พ.ย. 2561 05:50โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 4 พ.ย. 2561 06:39 ]


ระบบนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
เขามาพร้อมกับการ Upgrade AMSS++ V.5.15
ผนวกกับมีการออกนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2561 ของ สพป.เลย เขต 1

เข้าใช้งานที่นี่ครับ  http://amss.loei1.go.th/

ระเบียบวาระประชุมกระดาษแผ่นเดียวด้วย QR-CODE

โพสต์10 ต.ค. 2561 22:48โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 13 พ.ย. 2561 22:42 ]

นโยบายข้อ 8 ดร.รอง ปัญสังกา
โรงเรียนมี Website และใช้ระบบ E-Office สพป.ใช้ AMSS เต็มรูปแบบ, มี E– News มีกลุ่ม LINE และใช้ QR Code ในการทำงาน


วัตถุประสงค์
 1. เพื่อสร้างรูปแบบระเบียบวาระประชุมประจำเดือนของกลุ่มงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่าน QR-CODE
 2. เพื่อสร้าง QR-CODE และ Short URL
 3. เพื่อจัดทำระเบียบวาระการประชุมแผ่นเดียว
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 1. สพป.เลย เขต 1 จัดประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ โดยใช้ระเบียบวาระการประชุมแผ่นเดียว
การดำเนินงาน
 1. วางแผนกำหนดรูปแบบการประชุมโดยใช้เทคโนโลยี QR-CODE
 2. ออกแบบงานผ่านกระบวนการชุมชนวิชาชีพแห่งการเรียนรู้ PLC
 3. ประชุม/อบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง(ผอ.สพท./รอง ผอ.สพท./ผอ.กลุ่ม/ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ธุรการ) หัวข้อ การสร้างระเบียบวาระการประชุมแผ่นเดียว
  ห้องเรียนโครงการฯ (E-Classroom) > Click

  รหัสของชั้นเรียน :: gm66414

 4. จัดพิมพ์ระเบียบวาระการประชุมแผ่นเดียว
 5. เริ่มใช้งานครั้งแรกในการประชุมฯ ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สพป.เลย เขต 1
 6. การประชุมฯ ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference  จากห้องประชุมโรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งฯ อ.เชียงคาน จ.เลย ไปยังศูนย์ประชุมทางไกลประจำกลุ่มคุณภาพการศึกษาฯ
ปัญหา/อุปสรรค
 1. การกำหนดรูปแบบเพื่อรองรับการประชุมให้ลื่นไหลและได้ความครบถ้วน
 2. การเปลี่ยนแปลงพฤกติกรรมของผู้เข้าร่วมประชุม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับ
 3. อุปกรณ์สื่อสาร Smart Phone (เสนอของบประมาณจัดหา Smart Phone/iPAD/Tablet ให้ก็ดีนะครับ.. 555) ที่รองรับการ Scan QR-CODE
ข้อเสนอแนะ
 1. นำระบบประชุมทางไกลมาใช้ควบคู่เพื่อลดค่าใช้จ่ายงบประมาณ และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
 2. เพิ่มศูนย์ประชุมทางไกล Video Conference
 3. ใช้วิธีส่ง Link ไปทาง Line (Link2Line)  ระเบียบวาระการประชุมหน้าเดียว (One-sided agenda)
loei1.go.th

ระบบบันทึกเวลาด้วย QR-CODE

โพสต์8 ต.ค. 2561 15:47โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 6 พ.ย. 2561 05:14 ]

ทำงานยากขึ้นทุกวัน..
เข้าแถว - สวดมนต์ - เล่นกีฬา - ร่วมกิจกรรมสำคัญ(ทุกเรื่อง)
มีแฟ้มลงเวลาวางให้ทุกคนลงเวลาร่วมกิจกรรมด้วย.. ตายจริงมีผู้มาติดต่อราชการเดี๋ยวค่อยมาลงเวลาก็แล้วกัน

คำถาม
กบ! smart office มีวิธีเซ็นลงเวลาโดยไม่ต้องรอมั้ย.. เอาโทรศัพท์มือถือสแกน QR-CODE แล้วบันทึกลงเวลาไปเลยนะ ?

คำตอบ
(เรื่องปกติชีวิตกบ) ..มีครับผม ขอเวลาหน่อย

ผลที่คาดหวังว่าจะได้รับ
 1. ระบบบันทึกเวลาด้วย QR-CODE
วิธีดำเนินการ
 1. คิดค้นหาข้อมูล
 2. เลือกวิธีการที่เหมาะสมกับบริบท (ภาษาวิชาการหน่อยเดี๋ยวจะไร้สาระ)
 3. สร้างงาน/นำเสนอ/ปฎิบัติ

รับข้อมูลจาก Google Form แล้วจะให้คำนวณได้ยังงัย..

อันนี้ OK เลยนะ! น่าจะตรงกับที่เราต้องการ

เรียนรู้การถ่ายทอดสด

โพสต์5 ต.ค. 2561 11:01โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 5 ต.ค. 2561 11:09 ]

Wirecast และ OBS เป็นโปรแกรมสำหรับ Boardcast เอาไว้ streaming หรือ Live ขึ้น Facebook/Youtube/Twitch/อื่นๆ คือใคร Live จัดรายการ ขายของ รีวิว นำเสนอข่าว มี content อะไรเนี่ย น่าศึกษาใช้ครับ และควรศึกษาให้เป็นอย่างน้อยสัก 2 โปรแกรม เพื่อประยุกต์ใช้งาน ในวันที่โปรแกรมนึงเกิดปัญหา หน้างานจริงจะได้แก้ได้ทัน Wirecast ต้องซื้อตัวเต็มๆราคาประมาณ 1000 เหรียญ
Wirecast ไปซื้อที่ www.telestream.net/wirecast/overview.htm
OBS ฟรี OBS โหลดฟรีที่ obsproject.com
 1. เริ่มต้นจัด Live ใช้อุปกรณ์อะไร สเปคยังไง งบเท่าไร ใช้อะไรบ้าง? https://www.youtube.com/watch?v=QoaCl...
 2. Live เทป หรือ Live สด Content เอาลง Facebook หรือ Youtube ? https://www.youtube.com/watch?v=u5mvU...
 3. ประกอบชุด เดินถ่าย Live ด้วยกล้อง VS Live ด้วยมือถือ ผ่านกล่อง Video capture แบบต่างๆ https://www.youtube.com/watch?v=BL58e...
 4. เดินถ่ายทอดสดด้วยมือถือ Streaming with CameraFi Live รีวิวประกอบชุดกล้อง Mirrorless https://www.youtube.com/watch?v=6TOW2...

UniNet เสียใช้ไม่ได้ติดต่อใคร?

โพสต์3 ต.ค. 2561 15:22โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 3 ต.ค. 2561 15:26 ]

UniNet เสียใช้ไม่ได้ 
(phone)ช่องทางติดต่อ UniNet
1.Call Center :: 02-232-4000 และ 02-354-5678 ต่อ 4001 - 4005
2.Email :: noc@uni.net.th
3.Facebook :: UniNet@Thailand
**********************************
(phone)ช่องทางติดต่อ สพฐ.
1.Call Center :: 02-288-5537

DNA

โพสต์28 ก.ย. 2561 15:34โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 21 ต.ค. 2561 23:00 ]

DNA
 • เป็นชื่อย่อของสารพันธุกรรม มีชื่อเต็มว่า กรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก ซึ่งเป็นกรดนิวคลีอิกที่พบในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก
 • ประกอบด้วย น้ำตาล ฟอสเฟต และเบสทั้ง 4 ชนิด ได้แก่ A(อะดินีน) T(ไทมีน) C(ไซโตซีน) G(กวานีน) ซึ่งเบสทั้งสี่นี้จะเรียงสลับกันไปเรื่อยๆ ใน สายดีเอ็นเอ กลายเป็นรหัส เรียกว่า รหัสพันธุกรรม (Genetic code)
ความหมาย

D : Dynamic (ความเป็นพลวัต, ความเคลื่อนไว้ไม่หยุดนิ่ง พัฒนาและปรับปรุงอยู่เสมอ)

N : Normal (นวัตกรรมที่ผู้ใช้เข้าถึงและใช้ระบบได้ง่ายๆ ธรรมดาแต่ไม่ธรรมดา)

A : Active (ความคล่องตัว ความลื่นไหลของระบบ สอดประสานเป็นหนึ่งเดียว)

T : Technology (การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเรื่อง ทุกเรื่องไม่ได้เหมาะกับเทคโนโลยีอย่างใดอย่างหนึ่ง)

C : Communication (การสร้างเครือข่ายการสื่อสารที่ครอบคลุมบริบทของงาน)

G : Gold (สร้างเป้าหมายแล้วเดินไปด้วยกัน ไม่หันหน้ากันคนละทาง..สร้างดาวกันคนละดวง..ช่วงชิงไปสู่สวรรค์ ใครไม่ทันเป็นคนหลงทาง)


Education Area Management Support System : AMSS++

โพสต์26 ก.ย. 2561 07:05โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพป.ลย1   [ อัปเดต 25 ต.ค. 2561 00:23 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ ]

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
Education Area Management Support System : AMSS++
นโยบายข้อ 8 ดร.รอง ปัญสังกา ผอ.สพป.เลย 1 กำหนดใช้โปรแกรมระบบบริหารสำนักงาน AMSS++
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ  ดำเนินการติดตั้ง/ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร/ปรับปรุงระบบ ผ่านกระบวนการสร้างชุมชนหการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC


ระบบงานที่พัฒนาผ่านกระบวนการ PLC และประกาศใช้งาน
 1. ระบบ แจ้งเตือนด้วย Line Notify
 2. ข้อมูล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารายบุคคล
 3. ระบบ บริหารงบประมาณ E-Budget On AMSS++
 4. ระบบ  ทะเบียนคุมทรัพย์สิน E-Asset On AMSS++

จองห้องประชุม Meeting On AMSS++

โพสต์18 ก.ย. 2561 22:47โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 23 ก.ย. 2561 07:05 ]

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

Education Area Management Support System : AMSS++

ในส่วนของการจองห้องประชุม Meeting เริ่มใช้งานกำหนดห้องประชุม ผู้ใช้ขอใช้ห้องประชุม ตอนนั้นเพิ่มในส่วนปฏิทินเข้าไปแทนแบบ list รายการ น่าจะดูง่ายดี ซึ่งระบบก็ไม่มีปญหาอะไร ใช้งานง่ายๆ เลือกห้อง/เรื่อง/จำนวนผู้ใช้/วันที่-เวลาที่ขอใช้
..โดยภาพรวม OK นะ


สภาพปัญหา (คำถาม)
 1. คำถาม : เขตเรามีคนมาดูงานเยอะมาก ..ได้ทำสถิติไว้มั้ย มีใครบ้าง? เรื่องอะไร? กี่คน? กี่ครั้ง?
 2. คำถาม : ระบบประชุมทางไกล Video Conference ประชุมไปแล้วกี่ครั้ง? เรื่องอะไรบ้าง? กี่คน?
 3. อื่นๆ...
แนวคิด
 1. นั่งคิด..นอนคิด..ตีลังกาคิด..(จอก1 ผ่านไป..จอก2 ผ่านไป.. จอก3 ตาลาย.. จอก 4,5,6..นับไม่ทันคงต้องกลิ้งไปแล้ว 555)
  1. ก็..ไปเอาหนังสือที่ขอศึกษาดูงานมาดู (แล้วที่มาแบบไม่มีหนังสือละ) ..ใครจะนับให้ละทีนี้
  2. ก็..ทำ Google Form เก็บข้อมูลซิ.. (..แล้วใครจะกรอกให้ตูละวะ)
  3. ก็..เขียนโปรแกรมขึ้นมาใหม่ซิวะ.. (ไอ้บ้า.. มาตรฐานเขตตูก็ยังรายงานไม่เสร็จ รายงานผลปฏิบัติงานตูก็ยังไม่รวบรวม VTR อีกเป็นร้อยเรื่องราว)
 2. งั้นเอางี้.. สิ่งที่มีอยู่นั้นแหละใครๆ เขาก็ใช้อยู่.. AMSS++ (นโยบายเจ้านายข้อ 8) ไม่ว่าเรื่องขอศึกษาดูงาน, การประชุมทางไกล หรืออะไรก็แล้วแต่ ..ต้องขอใช้ห้องประชุมเพื่อรับรอง/เพื่อสัมมนา/เพื่อประชุม
 3. สรุป.. ปรับปรุงโปรแกรมนี้ก็แล้วกัน Module Meeting On AMSS++ (ง่ายสุด..สุดแล้ว)
วิธีดำเนินการ
 1. กำหนดประเภทการใช้งานห้องประชุม - เพื่อใช้จัดกลุ่มการรายงาน
  1. ประชุม
  2. สัมมนา/ฝึกอบรม
  3. รับรองศึกษาดูงาน
  4. ประชุมทางไกล TeleConference
  5. กิจกรรม KM
 2. สร้างตารางด้วยคำสั่ง SQL

  CREATE TABLE `meeting_type_obj` (
    `id` int(11) NOT NULL auto_increment,
    `code` varchar(2) NOT NULL,
    `name` varchar(250) NOT NULL,
    PRIMARY KEY  (`id`),
    UNIQUE KEY `code` (`code`)
  ) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=1 ;

  ALTER TABLE  `meeting_main` ADD  `type_obj` varchar(2) NOT NULL AFTER  `room` ;


 3. Upload Files ขึ้น Server
  • modules/meeting/*.*
ผลที่คาดว่าจะได้รับ (คำตอบ)

 
ต่อยอด ** แบบประเมินการศึกษาดูงาน

Line Notify on AMSS++

โพสต์9 ส.ค. 2561 18:16โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 17 ส.ค. 2561 16:17 ]

ปัญหา : 
1. เมื่อต้องคอยตรวจสอบหน้าระบบ AMSS++ ว่าวันนี้ครบรอบวันเกิดใครบ้าง จากนั้นก็ capture หน้าจอส่งเข้า Line กลุ่มสพป.เลย 1
2. แล้ววันนี้มีการใช้ห้องประชุมอะไรบ้าง
3. รถยนต์ส่วนกลางไปไหนบ้างนะ
4. ไปราชการ/การลา ใครบ้างละ
ฯลฯ

แนวคิด : น่าจะมีวิธีให้ระบบแจ้งเตือนทาง Line แบบอัตโนมัติเลยก็ดีเหมือนกัน แต่มันต้องส่งครั้งเดียวนะในวันนั้น

วิธีการ : ค้นหาวิธีการจาก Google ได้มาวิธีนี้ซึ่งเป็นบริการเสริมของ Line นั้นคือ LINE Notify เป็นระบบออก Token (รหัสพัฒนา) นำมาเขียนด้วยโปรแกรม PHP เพื่อแจ้งเตือนเข้าทั้ง Line กลุ่ม/ส่วนตัว ได้

ขั้นตอนการดำเนินการ :
 1. ศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์
 2. ออกแบบ วิเคราะห์ และพัฒนาระบบ
 3. ทดสอบ/ปรับปรุง
  1. ในการส่งข้อความเราไม่สามารถส่งคำสั่ง PHP หรือ HTML แทรกเข้าไปได้
   ยกเว้นคำสั่ง รหัสควบคุมในภาษา C
   \a ส่งเสียง Beep
   \n ขึ้นบรรทัดใหม่
   \t  แท็บในแนวนอน
   \b ย้อนกลับไป 1 ตัวอักษร
   \v แท็บในแนวตั้ง
   \f ขึ้นหน้าใหม่
   \r รหัส Return
   \’ แทนตัวอักษร Single Quote(’)
   \’’ แทนตัวอักษร Double Quote(’’)
   \\ แทนตัวอักษร Backslash(\)
   \000 แทนตัวอักษรที่มีค่า ASCII เท่ากับ 000 ในระบบเลขฐานแปด
   \xhh แทนตัวอักษรที่มีค่า ASCII เท่ากับ  hh ในระบบเลขฐานสิบหก
  2.   

 4. นำไช้งาน
 5. ประเมินผล/ปรับปรุง1-10 of 10