Knowledge Management


ระบบบริหารงานบุคคล Person On AMSS++

โพสต์13 ก.พ. 2562 18:45โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 14 ก.พ. 2562 23:20 ]

สืบเนื่องจากการปิดระบบ E-Office ซึ่งมีข้อมูลสารสนเทศบุคลากรอยู่ทำให้ต้อง MOD AMSS++ ในส่วนของ PERSON
ปรับปรุงระบบภายใต้กระบวนการ PLC สพป.เลย เขต 1 ประมาณนี้(..พอนะ)
ข้อมูลจำนวน/ข้อมูลรายละเอียดครูและบุคลากรทางการศึกษา
1) จำแนกตามประเภทตำแหน่ง
2) จำแหนกตามเพศ
3) จำแนกตามวุฒิการศึกษา
4) จำแนกตามวิทยฐานะ/ระดับ
5) รายชื่อ/ข้อมูลรายละเอียด – ผู้เกษียรณอายุในปีปัจจุบัน
สารสนเทศ
1) สุขสันต์วันคล้ายวันเกิด (Line Notify/rss)
2) แนะนำบุคลากรหน้าเว็บไซต์ ผู้บริหาร/ครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้าง/บุคลากรสำนักงาน (rss)
3) สมุดโทรศัพท์ออนไลน์ (rss)
4) ดาวน์โหลดไฟล์ แฟ้มประวัติข้าราชการ ก.พ.7 ***
Read More/ Download 

ระบบทะเบียนคุมทรัพย์สิน e-Asset

โพสต์13 ก.พ. 2562 05:18โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ

ความเป็นมา

ปัญหาจากการทำงาน..(ในบางครั้งมันให้จิตหงุดเงี้ยวเราพอสมควรนะ 555) ในเมื่อเป็นเช่นนี้ ..เหตุใดออเจ้าไม่ให้เทคโนโลยีทำงานแทนออเจ้าละ..เพื่อสร้างนวัตกรรมสนับสนุนการบริหารงานองค์กร

ชอบคำนี้จัง "คนรุ่นใหม่ เขาใช้เทคโนโลยีทำงานกัน" อ้างอิงจาก http://myschoolmis.com/index.html

สภาพปัญหา/อุปสรรค

 1. พี่หมื่นค่ะ Notebook ESAO2 อยู่กับใครบ้างค่ะ
 2. เกษียณอายุต้องคืนทรัพย์สินที่พี่ขุนกับคุณพระท่านถือครอง พี่หมื่นรู้บ้างมั้ยว่าออเจ้าถือครองอะไรบ้าง
 3. ทรัพย์สินเอาไปซ่อมเสร็จหรือยัง หรือส่งเคลม ออเจ้ารู้มั้ยแล้วเมื่อไหร่จะแล้วเสร็จ
 4. ฯลฯ

เมื่อเป็นเช่นนี้.. เอาเยี่ยงไรดีละ

อ่านรายละเอียดเพื่ิมเติมที่

https://sites.google.com/a/loei1.go.th/frog/home/log-book/rabbthabeiynkhumthraphysine-asset

Mod Login Page on AMSS++

โพสต์13 ก.พ. 2562 03:50โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ

วันนี้น้อง (นายภานุพันธ์ จันทรา-สาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทอง) ที่ สพป.เลย เขต 3 ส่ง Page หน้า Login เข้าใช้งาน AMSS++ เป็นกราฟฟิกสวยดีหลักการเหตุผล (เขาว่ามา.. เราก็ว่าไป)

    นี้ก็ใกล้สิ้นปี 2018 แล้ว เริ่ม 2019 สพป.เลย เขต 1 ก็จะเปลี่ยนมาใช้งาน ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ (Education Area Management Support System : AMSS++) อย่างเต็มรูปแบบซะทีเพราะโปรแกรม e-Office https://www.gotoknow.org/posts/118061 ที่เขียนไว้ตั้งแต่ปี 2547 (มันก็เก่าแก่ไปตามอายุไข..ขี้เกียจพัฒนาต่อแล้ว ปิดการพัฒนา e-Office อย่างเป็นทางการ) 

มันน่าจะทำหน้า Login สวยๆ สำหรับ AMSS++ ให้ได้ใช้งานกันก็ดีนะ (เพราะที่ใช้กันอยู่.. ลูกคุณยายหน้าตามันช่างเหมือนกันยังกับแพะ)

คิดเล่นๆ แล้วก็ลงมือทำMr.Frog

ระเบียบวาระประชุมกระดาษแผ่นเดียวด้วย QR-CODE

โพสต์13 ก.พ. 2562 03:27โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 13 ก.พ. 2562 03:47 ]

นโยบายข้อ 8 ดร.รอง ปัญสังกา

โรงเรียนมี Website และใช้ระบบ E-Office สพป.ใช้ AMSS เต็มรูปแบบ, มี E– News มีกลุ่ม LINE และใช้ QR Code ในการทำงาน

 1. ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 7/2561 , 18 ตุลาคม 2561
 2. ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 8/2561 , 15 พฤศจิกายน 2561
 3. ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 9/2561 , 13 ธันวาคม 2561
 4. ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 1/2562 , 25 มกราคม 2562
 5. ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 2/2562 ,
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อสร้างรูปแบบระเบียบวาระประชุมประจำเดือนของกลุ่มงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่าน QR-CODE
 2. เพื่อสร้าง QR-CODE และ Short URL
 3. เพื่อจัดทำระเบียบวาระการประชุมแผ่นเดียว
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สพป.เลย เขต 1 จัดประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ โดยใช้ระเบียบวาระการประชุมแผ่นเดียว

การดำเนินงาน

 1. วางแผนกำหนดรูปแบบการประชุมโดยใช้เทคโนโลยี QR-CODE
 2. ออกแบบงานผ่านกระบวนการชุมชนวิชาชีพแห่งการเรียนรู้ PLC
 3. ประชุม/อบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง(ผอ.สพท./รอง ผอ.สพท./ผอ.กลุ่ม/ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ธุรการ) หัวข้อ การสร้างระเบียบวาระการประชุมแผ่นเดียว
  • ห้องเรียนโครงการฯ (E-Classroom) > Click
  • รหัสของชั้นเรียน :: gm66414
 4. จัดพิมพ์ระเบียบวาระการประชุมแผ่นเดียว
 5. เริ่มใช้งานครั้งแรกในการประชุมฯ ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สพป.เลย เขต 1
 6. การประชุมฯ ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference จากห้องประชุมโรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งฯ อ.เชียงคาน จ.เลย ไปยังศูนย์ประชุมทางไกลประจำกลุ่มคุณภาพการศึกษาฯ
ปัญหา/อุปสรรค
 1. การกำหนดรูปแบบเพื่อรองรับการประชุมให้ลื่นไหลและได้ความครบถ้วน
 2. การเปลี่ยนแปลงพฤกติกรรมของผู้เข้าร่วมประชุม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับ
 3. อุปกรณ์สื่อสาร Smart Phone (เสนอของบประมาณจัดหา Smart Phone/iPAD/Tablet ให้ก็ดีนะครับ.. 555) ที่รองรับการ Scan QR-CODE


ข้อเสนอแนะ

 1. นำระบบประชุมทางไกลมาใช้ควบคู่เพื่อลดค่าใช้จ่ายงบประมาณ และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
 2. เพิ่มศูนย์ประชุมทางไกล Video Conference
 3. ใช้วิธีส่ง Link ไปทาง Line (Link2Line) ระเบียบวาระการประชุมหน้าเดียว (One-sided agenda)

ระบบบันทึกเวลาด้วย QR-CODE

โพสต์13 ก.พ. 2562 03:22โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ


ทำงานยากขึ้นทุกวัน..เข้าแถว - สวดมนต์ - เล่นกีฬา - ร่วมกิจกรรมสำคัญ(ทุกเรื่อง)

มีแฟ้มลงเวลาวางให้ทุกคนลงเวลาร่วมกิจกรรมด้วย.. ตายจริงมีผู้มาติดต่อราชการเดี๋ยวค่อยมาลงเวลาก็แล้วกัน

คำถาม

กบ! smart office มีวิธีเซ็นลงเวลาโดยไม่ต้องรอมั้ย.. เอาโทรศัพท์มือถือสแกน QR-CODE แล้วบันทึกลงเวลาไปเลยนะ ?

คำตอบ

(เรื่องปกติชีวิตกบ) ..มีครับผม ขอเวลาหน่อย

ผลที่คาดหวังว่าจะได้รับ

 1. ระบบบันทึกเวลาด้วย QR-CODE

วิธีดำเนินการ

 1. คิดค้นหาข้อมูล
 2. เลือกวิธีการที่เหมาะสมกับบริบท (ภาษาวิชาการหน่อยเดี๋ยวจะไร้สาระ)
 3. สร้างงาน/นำเสนอ/ปฎิบัติ
เรียนรู้การถ่ายทอดสด

โพสต์13 ก.พ. 2562 03:19โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ


Wirecast และ OBS เป็นโปรแกรมสำหรับ Boardcast เอาไว้ streaming หรือ Live ขึ้น Facebook/Youtube/Twitch/อื่นๆ คือใคร Live จัดรายการ ขายของ รีวิว นำเสนอข่าว มี content อะไรเนี่ย น่าศึกษาใช้ครับ และควรศึกษาให้เป็นอย่างน้อยสัก 2 โปรแกรม เพื่อประยุกต์ใช้งาน ในวันที่โปรแกรมนึงเกิดปัญหา หน้างานจริงจะได้แก้ได้ทัน Wirecast ต้องซื้อตัวเต็มๆราคาประมาณ 1000 เหรียญ Wirecast ไปซื้อที่ www.telestream.net/wirecast/overview.htm

OBS ฟรี OBS โหลดฟรีที่ obsproject.com

 1. เริ่มต้นจัด Live ใช้อุปกรณ์อะไร สเปคยังไง งบเท่าไร ใช้อะไรบ้าง? https://www.youtube.com/watch?v=QoaCl...
 2. Live เทป หรือ Live สด Content เอาลง Facebook หรือ Youtube ? https://www.youtube.com/watch?v=u5mvU...
 3. ประกอบชุด เดินถ่าย Live ด้วยกล้อง VS Live ด้วยมือถือ ผ่านกล่อง Video capture แบบต่างๆ https://www.youtube.com/watch?v=BL58e...
 4. เดินถ่ายทอดสดด้วยมือถือ Streaming with CameraFi Live รีวิวประกอบชุดกล้อง Mirrorless https://www.youtube.com/watch?v=6TOW2...


Education Area Management Support System : AMSS++

โพสต์13 ก.พ. 2562 00:33โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 13 ก.พ. 2562 18:46 ]

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
Education Area Management Support System : AMSS++

นโยบายข้อ 8 ดร.รอง ปัญสังกา ผอ.สพป.เลย 1 กำหนดใช้โปรแกรมระบบบริหารสำนักงาน AMSS++

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ  ดำเนินการติดตั้ง/ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร/ปรับปรุงระบบ ผ่านกระบวนการสร้างชุมชนหการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC

งานนำเสนอของ Google


จองห้องประชุม Meeting On AMSS++

โพสต์13 ก.พ. 2562 00:19โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 13 ก.พ. 2562 00:29 ]

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
Education Area Management Support System : AMSS++

ในส่วนของการจองห้องประชุม Meeting เริ่มใช้งานกำหนดห้องประชุม ผู้ใช้ขอใช้ห้องประชุม ตอนนั้นเพิ่มในส่วนปฏิทินเข้าไปแทนแบบ list รายการ น่าจะดูง่ายดี ซึ่งระบบก็ไม่มีปญหาอะไร ใช้งานง่ายๆ เลือกห้อง/เรื่อง/จำนวนผู้ใช้/วันที่-เวลาที่ขอใช้
..โดยภาพรวม OK นะ

สภาพปัญหา (คำถาม)
คำถาม : เขตเรามีคนมาดูงานเยอะมาก ..ได้ทำสถิติไว้มั้ย มีใครบ้าง? เรื่องอะไร? กี่คน? กี่ครั้ง?
คำถาม : ระบบประชุมทางไกล Video Conference ประชุมไปแล้วกี่ครั้ง? เรื่องอะไรบ้าง? กี่คน?
อื่นๆ...

แนวคิด
นั่งคิด..นอนคิด..ตีลังกาคิด..(จอก1 ผ่านไป..จอก2 ผ่านไป.. จอก3 ตาลาย.. จอก 4,5,6..นับไม่ทันคงต้องกลิ้งไปแล้ว 555)
ก็..ไปเอาหนังสือที่ขอศึกษาดูงานมาดู (แล้วที่มาแบบไม่มีหนังสือละ) ..ใครจะนับให้ละทีนี้
ก็..ทำ Google Form เก็บข้อมูลซิ.. (..แล้วใครจะกรอกให้ตูละวะ)
ก็..เขียนโปรแกรมขึ้นมาใหม่ซิวะ.. (ไอ้บ้า.. มาตรฐานเขตตูก็ยังรายงานไม่เสร็จ รายงานผลปฏิบัติงานตูก็ยังไม่รวบรวม VTR อีกเป็นร้อยเรื่องราว)
งั้นเอางี้.. สิ่งที่มีอยู่นั้นแหละใครๆ เขาก็ใช้อยู่.. AMSS++ (นโยบายเจ้านายข้อ 8) ไม่ว่าเรื่องขอศึกษาดูงาน, การประชุมทางไกล หรืออะไรก็แล้วแต่ ..ต้องขอใช้ห้องประชุมเพื่อรับรอง/เพื่อสัมมนา/เพื่อประชุม
สรุป.. ปรับปรุงโปรแกรมนี้ก็แล้วกัน Module Meeting On AMSS++ (ง่ายสุด..สุดแล้ว)

วิธีดำเนินการ
 1. กำหนดประเภทการใช้งานห้องประชุม - เพื่อใช้จัดกลุ่มการรายงาน (..เริ่มต้นประมาณนี้ก่อน)
  • ประชุม
  • สัมมนา/ฝึกอบรม
  • รับรองศึกษาดูงาน
  • ประชุมทางไกล TeleConference
  • กิจกรรม KM
 2. แก้ไขปรับปรุง Modify Program AMSS++ Upload Files ขึ้น Server
  • modules/meeting/*.*
 3. phpMyAdmin

  คำสั่งปรับปรุงฐานข้อมูล AMSS++

  CREATE TABLE `meeting_type_obj` (
  `id` int(11) NOT NULL auto_increment,
  `code` varchar(2) NOT NULL,
  `name` varchar(250) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `code` (`code`)
  ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=1 ;

  ALTER TABLE `meeting_main` ADD `type_obj` varchar(2) NOT NULL AFTER `room` ;

ผลที่ได้รับต่อยอด ** แบบประเมินการศึกษาดูงาน

Line Notify on AMSS++

โพสต์13 ก.พ. 2562 00:16โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ

ปัญหา : 
 1. เมื่อต้องคอยตรวจสอบหน้าระบบ AMSS++ ว่าวันนี้ครบรอบวันเกิดใครบ้าง จากนั้นก็ capture หน้าจอส่งเข้า Line กลุ่มสพป.เลย 1
 2. แล้ววันนี้มีการใช้ห้องประชุมอะไรบ้าง
 3. รถยนต์ส่วนกลางไปไหนบ้างนะ
 4. ไปราชการ/การลา ใครบ้างละ
 5. ฯลฯ
แนวคิด : น่าจะมีวิธีให้ระบบแจ้งเตือนทาง Line แบบอัตโนมัติเลยก็ดีเหมือนกัน แต่มันต้องส่งครั้งเดียวนะในวันนั้น

วิธีการ : ค้นหาวิธีการจาก Google ได้มาวิธีนี้ซึ่งเป็นบริการเสริมของ Line นั้นคือ LINE Notify เป็นระบบออก Token (รหัสพัฒนา) นำมาเขียนด้วยโปรแกรม PHP เพื่อแจ้งเตือนเข้าทั้ง Line กลุ่ม/ส่วนตัว ได้

ขั้นตอนการดำเนินการ :
 1. ศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์
 2. ออกแบบ วิเคราะห์ และพัฒนาระบบ
 3. ทดสอบ/ปรับปรุง
  1. ในการส่งข้อความเราไม่สามารถส่งคำสั่ง PHP หรือ HTML แทรกเข้าไปได้
   • ยกเว้นคำสั่ง รหัสควบคุมในภาษา C
   • \a ส่งเสียง Beep
    \n ขึ้นบรรทัดใหม่
    \t  แท็บในแนวนอน
    \b ย้อนกลับไป 1 ตัวอักษร
    \v แท็บในแนวตั้ง
    \f ขึ้นหน้าใหม่
    \r รหัส Return
    \’ แทนตัวอักษร Single Quote(’)
    \’’ แทนตัวอักษร Double Quote(’’)
    \\ แทนตัวอักษร Backslash(\)
    \000 แทนตัวอักษรที่มีค่า ASCII เท่ากับ 000 ในระบบเลขฐานแปด
    \xhh แทนตัวอักษรที่มีค่า ASCII เท่ากับ  hh ในระบบเลขฐานสิบหก
  2. จากบทความ https://sites.google.com/site/programdotc/twodotone
 4. นำไช้งาน
 5. ประเมินผล/ปรับปรุง
1-9 of 9