KM&PLC‎ > ‎

พัฒนาระบบ AMSS++ ปี 2564

โพสต์14 ก.พ. 2564 01:34โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 14 ก.พ. 2564 17:57 ]
ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
Education Area Management Support System : AMSS++
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

 ครบปี Admin มีภาระหน้าที่(ตามกรอบงาน) สรุปและปรับปรุง ..ให้มันตรงใจ User
 


ภายใต้กระบวนการ PLC
 1. Module Holiday : ปรับปรุงระบบวันหยุดราชการ
 2. เชื่อมโยงวันหยุดราชการ/กับ Module ที่เกี่ยวข้อง
  1. Car จองรถราชการ 
  2. La การลา
  3. Meeting จองห้องประชุม
  4. Permission ขออนุญาตไปราชการ
  5. work การปฏิบัติราชการ
 3. Module Car : ปรับปรุงเพิ่มพนักงานขับรถประจำ/และเจ้าหน้าที่สามารถเปลี่ยน พขร.ได้ในขั้นตอนให้ความเห็นชอบ

Comments