ระบบนิเทศ ติดตาม และประเมินผล - บริหารงานวิชาการ AMSS++

โพสต์4 พ.ย. 2561 05:50โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 4 พ.ย. 2561 06:39 ]

ระบบนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
เขามาพร้อมกับการ Upgrade AMSS++ V.5.15
ผนวกกับมีการออกนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2561 ของ สพป.เลย เขต 1

เข้าใช้งานที่นี่ครับ  http://amss.loei1.go.th/
Comments