การพัฒนางานด้วยเทคโนโลยี

โพสต์1 มี.ค. 2562 16:41โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 1 มี.ค. 2562 16:47 ]
การพัฒนางานด้วยเทคโนโลยี
สิ่งหนึ่งที่คนทำงาน ไม่ค่อยให้ความสำคัญคือการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนางานอย่างเหมาะสม (รวมทั้งผมด้วย)
.. แต่เมื่อเราใส่ความสนใจลงไปในเครื่องมือที่ใช้ จะเห็นถึงความสามารถในการทำงานอย่างคาดไม่ถึง

นโยบายข้อที่ 60 ดร.รอง ปัญสังกา
"สำนักงานเป็น AO : Automatic Organization โรงเรียนเป็น AS : Automatic School

หลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
  1. รวมสูตร/ฟังชั้น Excel http://excel-advanced.blogspot.com/

Comments