จองห้องประชุม Meeting On AMSS++

โพสต์18 ก.ย. 2561 22:47โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 23 ก.ย. 2561 07:05 ]

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

Education Area Management Support System : AMSS++

ในส่วนของการจองห้องประชุม Meeting เริ่มใช้งานกำหนดห้องประชุม ผู้ใช้ขอใช้ห้องประชุม ตอนนั้นเพิ่มในส่วนปฏิทินเข้าไปแทนแบบ list รายการ น่าจะดูง่ายดี ซึ่งระบบก็ไม่มีปญหาอะไร ใช้งานง่ายๆ เลือกห้อง/เรื่อง/จำนวนผู้ใช้/วันที่-เวลาที่ขอใช้
..โดยภาพรวม OK นะ


สภาพปัญหา (คำถาม)
 1. คำถาม : เขตเรามีคนมาดูงานเยอะมาก ..ได้ทำสถิติไว้มั้ย มีใครบ้าง? เรื่องอะไร? กี่คน? กี่ครั้ง?
 2. คำถาม : ระบบประชุมทางไกล Video Conference ประชุมไปแล้วกี่ครั้ง? เรื่องอะไรบ้าง? กี่คน?
 3. อื่นๆ...
แนวคิด
 1. นั่งคิด..นอนคิด..ตีลังกาคิด..(จอก1 ผ่านไป..จอก2 ผ่านไป.. จอก3 ตาลาย.. จอก 4,5,6..นับไม่ทันคงต้องกลิ้งไปแล้ว 555)
  1. ก็..ไปเอาหนังสือที่ขอศึกษาดูงานมาดู (แล้วที่มาแบบไม่มีหนังสือละ) ..ใครจะนับให้ละทีนี้
  2. ก็..ทำ Google Form เก็บข้อมูลซิ.. (..แล้วใครจะกรอกให้ตูละวะ)
  3. ก็..เขียนโปรแกรมขึ้นมาใหม่ซิวะ.. (ไอ้บ้า.. มาตรฐานเขตตูก็ยังรายงานไม่เสร็จ รายงานผลปฏิบัติงานตูก็ยังไม่รวบรวม VTR อีกเป็นร้อยเรื่องราว)
 2. งั้นเอางี้.. สิ่งที่มีอยู่นั้นแหละใครๆ เขาก็ใช้อยู่.. AMSS++ (นโยบายเจ้านายข้อ 8) ไม่ว่าเรื่องขอศึกษาดูงาน, การประชุมทางไกล หรืออะไรก็แล้วแต่ ..ต้องขอใช้ห้องประชุมเพื่อรับรอง/เพื่อสัมมนา/เพื่อประชุม
 3. สรุป.. ปรับปรุงโปรแกรมนี้ก็แล้วกัน Module Meeting On AMSS++ (ง่ายสุด..สุดแล้ว)
วิธีดำเนินการ
 1. กำหนดประเภทการใช้งานห้องประชุม - เพื่อใช้จัดกลุ่มการรายงาน
  1. ประชุม
  2. สัมมนา/ฝึกอบรม
  3. รับรองศึกษาดูงาน
  4. ประชุมทางไกล TeleConference
  5. กิจกรรม KM
 2. สร้างตารางด้วยคำสั่ง SQL

  CREATE TABLE `meeting_type_obj` (
    `id` int(11) NOT NULL auto_increment,
    `code` varchar(2) NOT NULL,
    `name` varchar(250) NOT NULL,
    PRIMARY KEY  (`id`),
    UNIQUE KEY `code` (`code`)
  ) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=1 ;

  ALTER TABLE  `meeting_main` ADD  `type_obj` varchar(2) NOT NULL AFTER  `room` ;


 3. Upload Files ขึ้น Server
  • modules/meeting/*.*
ผลที่คาดว่าจะได้รับ (คำตอบ)

 
ต่อยอด ** แบบประเมินการศึกษาดูงาน

Comments