โครงการพัฒนาระบบบัญชีสถานศึกษา

โพสต์27 พ.ค. 2562 08:31โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 27 พ.ค. 2562 09:10 ]
การบันทึกบัญชี 5 ส่วน 
โครงการพัฒนาระบบบัญชีสถานศึกษาของ สพฐ. 
ผ่านโปรแกรม e-Budget ทาง URL : https://e-budget.jobobec.in.th/

ศึกษาขั้นตอนการบันทึกข้อมูล
ขอบคุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
Comments