มาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่าย

โพสต์17 มิ.ย. 2562 22:38โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 17 มิ.ย. 2562 22:44 ]
กลุ่มบริหารงานการเงินและพัสดุ กำหนดมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่าย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเขียนโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณด้วยความประหยัด แต่มีประสิทธิภาพสูง

Ċ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
17 มิ.ย. 2562 22:41
Ċ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
17 มิ.ย. 2562 22:41
Comments