KM&PLC‎ > ‎

แผนอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษา

โพสต์17 ม.ค. 2564 19:58โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 17 ม.ค. 2564 20:03 ]
PLC ระหว่างกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ กับกลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้โจทย์จากท่าน ผอ.สพป.ลย.1  ทำข้อมูลแผนอัตรากำลังล่วงหน้า 3 - 5 ปี
คำถาม


Comments