ระบบบันทึกเวลาด้วย QR-CODE

โพสต์13 ก.พ. 2562 03:22โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ

ทำงานยากขึ้นทุกวัน..เข้าแถว - สวดมนต์ - เล่นกีฬา - ร่วมกิจกรรมสำคัญ(ทุกเรื่อง)

มีแฟ้มลงเวลาวางให้ทุกคนลงเวลาร่วมกิจกรรมด้วย.. ตายจริงมีผู้มาติดต่อราชการเดี๋ยวค่อยมาลงเวลาก็แล้วกัน

คำถาม

กบ! smart office มีวิธีเซ็นลงเวลาโดยไม่ต้องรอมั้ย.. เอาโทรศัพท์มือถือสแกน QR-CODE แล้วบันทึกลงเวลาไปเลยนะ ?

คำตอบ

(เรื่องปกติชีวิตกบ) ..มีครับผม ขอเวลาหน่อย

ผลที่คาดหวังว่าจะได้รับ

  1. ระบบบันทึกเวลาด้วย QR-CODE

วิธีดำเนินการ

  1. คิดค้นหาข้อมูล
  2. เลือกวิธีการที่เหมาะสมกับบริบท (ภาษาวิชาการหน่อยเดี๋ยวจะไร้สาระ)
  3. สร้างงาน/นำเสนอ/ปฎิบัติ
Comments