ระบบบริหารงานบุคคล Person On AMSS++

โพสต์13 ก.พ. 2562 18:45โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 23 พ.ค. 2562 04:10 ]
สืบเนื่องจากการปิดระบบ E-Office ซึ่งมีข้อมูลสารสนเทศบุคลากรอยู่ทำให้ต้อง MOD AMSS++ ในส่วนของ PERSON
ปรับปรุงระบบภายใต้กระบวนการ PLC สพป.เลย เขต 1 ประมาณนี้(..พอนะ)
ข้อมูลจำนวน/ข้อมูลรายละเอียดครูและบุคลากรทางการศึกษา
1) จำแนกตามประเภทตำแหน่ง
2) จำแหนกตามเพศ
3) จำแนกตามวุฒิการศึกษา
4) จำแนกตามวิทยฐานะ/ระดับ
5) รายชื่อ/ข้อมูลรายละเอียด – ผู้เกษียรณอายุในปีปัจจุบัน
สารสนเทศ
1) สุขสันต์วันคล้ายวันเกิด (Line Notify/rss)
2) แนะนำบุคลากรหน้าเว็บไซต์ ผู้บริหาร/ครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้าง/บุคลากรสำนักงาน (rss)
3) สมุดโทรศัพท์ออนไลน์ (rss)
4) งานทะเบียนประวัติ แฟ้มประวัติข้าราชการ ก.พ.7 ***
4) งานบำเหน็จความชอบ แจ้งการเลื่อนขั้นเงินเดือน *** 
Read More/ Download 
Comments