ระบบเรียกชื่อโรงเรียน

โพสต์1 มิ.ย. 2562 19:20โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 18 ก.ค. 2563 23:20 ]
What is your school's name.
ระบบเรียกชื่อโรงเรียน
..อีกเหตุผลที่ทำงานข้อมูลทางการศึกษามานานคือ
  1. โรงเรียนชืออะไร
  2. เป็นโรงเรียนในโครงการอะไรบ้าง
  3. โรงเรียนในโครงการประจำปี/รุ่นอะไร
  4. มีโรงเรียนในโครงการนี้กี่โรงเรียน ปีไหน/รุ่นที่ท่าไหร่/จำแนกออกมาให้ที
แนวคิดการพัฒนา
  1. เสนอโปรแกรมนักเรียนรายบุคคล DMC https://portal.bopp-obec.info/obec62/ ปรับปรุงข้อมูลให้
  2. ปรับปรุงใน http://amss.loei1.go.th
  3. พัฒนาขึ้นใหม่ ???????
วิเคราห์เลือกเส้นทาง
Comments