แบบสำรวจผู้ปกครอง - ความพร้อมการจัดการศึกษาทางไกล

โพสต์30 มี.ค. 2563 00:16โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 13 เม.ย. 2563 02:19 ]
แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ขอให้คุณครูในสังกัด สพป.เลย เขต 1 ได้ส่ง Link ให้กับผู้ปกครองได้กรอกข้อมูลดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนในภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ
สพป. เลย เขต 1 กรอกข้อมูลทาง Link
โรงเรียนตรวจสอบข้อมูลการรายงาน
  1. shorturl.at/coAFH
  2. หรือ https://docs.google.com/spreadsheets/d/154_pkWrFoLel8FDDpjkvsiPWNjNO8uGmL7kfk76-Ows/edit#gid=1661668115
แจ้งสำรวจเพิ่มเติมระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
  • เฉพาะ จนท.เขตพื้นที่เข้ารายงาน
    1. https://forms.gle/pSr9uiGULefpznmE6
    2. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pHG1Gmi5jtz8LaJyUYuAKia3Jh48nhs7asSZkef9Zog/edit?usp=sharing

Comments