สำรวจความต้องการครุภัณฑ์ Self-Access Learning Center (DLIT) ปี 2563

โพสต์8 ม.ค. 2562 15:33โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 8 ม.ค. 2562 15:37 ]
Self-Access Learning Center : ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
ให้โรงเรียนดาวน์โหลดเอกสาร เพื่อดำเนินการกรอกแบบฟอร์มยืนยันความต้องการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง(Self-Access Learning Center : ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง) ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้ ดำเนินการกรอกข้อมูลและอัพโหลดเอกสารคืนกลับ ผ่านช่องทางหน้าเว็ปที่ ปุ่ม กรอกข้อมูลยืนยันพร้อมส่งเอกสารโรงเรียน ตามปุ่มลิงก์ด้านล่างเว็ปเพจนี้
  1. เว็บไซต์รายงาน DLICT-LIST  Click
  2. รายชื่อโรงเรียนที่กรอก/ยืนยันข้อมูลแล้ว Click
Comments