สำรวจข้อมูลการจัดการเรียนการสอนด้วย DLTV ปีงบประมาณ 2562

โพสต์4 ก.พ. 2562 19:40โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 7 ก.พ. 2562 21:02 ]

            ด้วย สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น
            ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ขอให้โรงเรียนขนาดเล็ก ตอบแบบสำรวจข้อมูลการจัดการเรียนการสอนด้วย DLTV

ą
นายจักรกริช อาจแก้ว,
7 ก.พ. 2562 21:00
Comments