การจัดสรรค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ

โพสต์9 ส.ค. 2562 01:38โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 20 พ.ย. 2562 20:28 ]

NEWS    แจ้งจัดสรรค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต 2563 ศธ 04005/ว 936 ลว. 31 ต.ค. 2562

    การรายงานข้อมูลข้อมูลการเช่าอินเทอร์เน็ตของหน่วยงานในสังกัด สพฐ. ปีงบประมาณ 2562 โดยกรอกข้อมูลทางเว็บไซต์  www.techno.bopp.go.th/netbudget  การเข้าระบบโดยชื่อเข้าใช้งานและรหัสผ่านให้ใช้เลข SMIS 8 หลัก ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น.
    2.กรอกข้อมูลทางเว็บไชต์  http://www.techno.bopp.go.th/netbudget/


        การจัดสรรค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2
Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
29 ต.ค. 2562 20:00
Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
9 ส.ค. 2562 01:41
Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
9 ส.ค. 2562 01:41
Comments