การจัดทำข้อมูลสิ้นปีการศึกษา

โพสต์27 เม.ย. 2560 23:15โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 29 เม.ย. 2560 20:16 ]
ข้อมูลสิ้นปีการศึกษาของโรงเรียนที่ต้องดำเนินการมี ดังนี้

1. ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลระบบ DMC ของกลุ่มนโยบายและแผน เสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน 2560
ดำเนินการดังนี้
เมนูปรับปรุงข้อมูล
3.2.1 แผนการรับนักเรียน
3.2.2 สอบได้/สอบตก สิ้นปีการศึกษา
3.2.3 สอบตกซ้ำชั้น
3.2.4 สอบได้ เรียนจบ
ดังรูป
เสร็จแล้วตรวจสอบเมนู โรงเรียน -> จำนวนนักเรียนรายชั้น ตรวจสอบและแก้ไขตัวแดงให้หมดแล้วยืนยันข้อมูล

2. ข้อมูลคัดกรองนักเรียนยากจน CCT ของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน 2560
รายละเอียดเพิ่มเติมที่  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เลย 1


Comments