การประชุมจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศโรงเรียนประชารัฐ

โพสต์27 มิ.ย. 2559 22:03โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 27 มิ.ย. 2559 22:37 ]การประชุมจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศโรงเรียนประชารัฐในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์(ชั้น ๓) อาคารเฉลิมพระเกียรติ สพป.เลย ๑ จำนวน ๑๐ โรงเรียน ดังนี้
  1. โรงเรียนบ้านนาโคก
  2. โรงเรียนบ้านน้ำภู
  3. โรงเรียนบ้านนาดินดำ
  4. โรงเรียนบ้านแหล่งควาย
  5. โรงเรียนบ้านนาโป่ง
  6. โรงเรียนบ้านกกดู่
  7. โรงเรียนบ้านกกทอง
  8. โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งรัฐบาล
  9. โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย
  10. โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์

PowerPoint

ภาพกิจกรรมComments