การอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำสำหรับการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) โรงเรียนปลายทาง

โพสต์7 ธ.ค. 2563 17:28โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 7 ธ.ค. 2563 17:31 ]

รายงานรายชื่อ การอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำสำหรับการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) โรงเรียนปลายทาง
จุดที่ 7 โรงแรมการิน จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 17 - 21 มกราคม 2564

ลำดับที่ 17  สพป.เลย เขต 1 3 คน
  1. นายธงชัย  โกมลไสย ศึกษานิเทศ โทร. 081 262 0147
  2. นายเริงศักดิ์ ปางชาติ ผอ.โรงเรียนบ้านนาป่าหนาด         โทร. 088 536 7549
  3. นายยุทธพล ศรีพล ครูโรงเรียนชุมชนบ้านปากชม โทร. 087 233 6293
ข้อมูลรายงาน อบรม7 จุด - Google ชีต
หนังสือสั่งการ 1606109715x164401103_1.pdf (obec.go.th)
รายละเอียดผู้เข้ารับการอบรม https://drive.google.com/file/d/1q6kgLMy0Y7_Xm0kWds1-_IrpXLqGJJNo/view?usp=sharing

Comments