โครงการพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2561

โพสต์23 พ.ค. 2561 18:26โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 4 ก.ค. 2561 02:15 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว ]

เรื่องเดิม แนวทางการดำเนินการตามนโยบายการใช้ internet ของกระทรวงศึกษาธิการ
 1. สพฐ.แจ้งจัดสรรงบประมาณค่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 112 โรงเรียน (ยกเว้นโรงเรียนที่ใช้ UniNet 29 โรงเรียน)
 2. บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) ให้ความรู้การดูแลบำรุงรักษาและการใช้งาน Solution Wifi Edu-Net-Wifi-School วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 ผ่านการประชุมทางไกล Teleconference
 3. การออกแบบและติดตามการใช้งาน Network ภายในสถานศึกษา
  • เครือข่าย UniNet 29 โรงเรียน
  • เครือข่ายเช่าสัญญาณ 112 โรงเรียน
 4. ใบยืนยันไม่เก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) ตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ ปี 2560

เลขหมายติดต่อ TOT
ศูนย์บริการ เลย
 1. 042811300
 2. 042811500
ศูนย์บริการ เชียงคาน
 1. 042821123
ศูนย์การขาย
 1. 042810929
 2. 0905061046


Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
4 ก.ค. 2561 02:14
Comments