โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร @10,000บาท

โพสต์3 ก.ค. 2560 19:51โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 19 ก.ค. 2560 14:31 ]
สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Teachers and Basic Education Personnel Developmet Bureau
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โทรศัพท์ 0-2288-5635-34 โทรสาร 0-2281-0503
เว็บไซต์ http://202.143.153.156/hrd_demo/ หรือ http://hrd.obec.go.th/
ได้จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตละ 3 คน ได้แก่
 1. Admin ระบบโครงการฯ (นายมณฑล พร้อมสันเทียะ) 
 2. บุคลากรกลุ่มงานบุคคล (นางนิราพร  โสดาวิชิต)
 3. บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (นางวิไลภรณ์  ซื่อตรง)
ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2560

การดำเนินงาน
*** ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่บุคคล/เจ้าหน้าที่การเงิน ให้รอรหัสที่ทาง สพค. กำหนดให้ Admin เข้าเพิ่มผู้ใช้ก่อน ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560
*** เปิดระบบลงทะเบียนพร้อมกันทั่วประเทศ วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป
*** ครูที่จะเข้าลงทะเบียน แนะนำ ให้ใช้อีเมล์ที่ สพป.เลย 1 โดยศูนย์ iTec จัดทำให้ภายใต้โดเมน xxxx@loei1.go.th
 1. ชมการถ่ายทอดสด OBECTV ทาง YouTupe OBECTV
 2. เอกสารบรรยาย TRAINING OBEC Presentstion _02072017.pdf
 3. อีเมล์ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน - สังกัด สพป.เลย1 @loei1.go.th http://web.loei1.go.th/home/email
 4. ตรวจสอบผู้บริหารที่ลงทะเบียนเข้าระบบอนุมัติการอบรม https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ffl_YzSnRiWDR8DF9By9irfjl9XKbD5LBCSdwmM0lw4/edit#gid=1290679720
 5. ผู้บริหารกรอกข้อมูลเข้าระบบอนุมัติการอบรม หัวละ 10,000 บาท https://goo.gl/forms/clLGbm8846Gmqqb32
  • แล้วรออนุมัติจากระบบทางอีเมล์ที่ท่านส่งมา
  • ตามคู่มือสำหรับผู้อำนวยการโรงเรียน ระบบอนุมัติการอบรมTraining OBEC : Manual Admin School Training OBEC
 6. Admin/เจ้าหน้าที่บุคคล/เจ้าหน้าที่การเงิน/ผู้บริหาร เข้าระบบอนุมัติการอบรมที่ http://training.obec.go.th/admin/
 7. ครูเข้าระบบการอบรม http://training.obec.go.th/#/Login
 8. คู่มือการใช้งานครู Manual_23062017.pdf
หมายเหตุ
 • โรงเรียนที่เรียนรวม ควบรวม ยุบรวม แจ้งด้วยนะครับว่าให้ผู้บริหารท่านใดอนุมัติจะได้เพิ่มสิทธิ์ให้

ถามตอบ

Ċ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
3 ก.ค. 2560 19:58
Ċ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
3 ก.ค. 2560 19:53
Ċ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
5 ก.ค. 2560 06:50
Ċ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
5 ก.ค. 2560 06:50
Comments