จัดสรรงบประมาณ DLIT และ CC ปีงบประมาณ 2561

โพสต์21 ธ.ค. 2560 06:25โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 2 ม.ค. 2561 23:52 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ ]

สพฐ.อนุมัติงบประมาณและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ปีงบประมาณ 2561

สพฐ.อนุมัติงบประมาณและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครง
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ปีงบประมาณ 2561 Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
30 ธ.ค. 2560 00:37
Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
3 ม.ค. 2561 03:30
Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
21 ธ.ค. 2560 23:35
Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
30 ธ.ค. 2560 00:37
Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
30 ธ.ค. 2560 00:37
Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
3 ม.ค. 2561 03:44
Comments