ประชุม Conference การดำเนินโครงการ DLTV ร่วมกันระหว่าง สอศ.และ สพฐ.

โพสต์16 ธ.ค. 2562 18:33โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 26 ม.ค. 2563 01:15 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ ]
ขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านรับชมการประชุม Conference ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง การดำเนินโครงการ DLTV ร่วมกันระหว่าง สอศ.และ สพฐ. เกี่ยวการอบรมและการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV ของโรงเรียนปลายทาง
รับชมรายการดังกล่าวตามช่องทางดังนี้
Comments