กรอกแบบสำรวจการใช้งานอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560

โพสต์17 ต.ค. 2559 19:09โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ
เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาการบริหารงานการใช้อินเทอร์เน็ตของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1   กรอกข้อมูลได้ที่เว็บไซต์  https://goo.gl/PGqYrX    ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 

 
Comments