ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผล DLIT Online/Offline จุดอบรมที่ 1 อำเภอเชียงคาน ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" วันที่ 25-27 พ.ค. 2560

โพสต์10 มิ.ย. 2560 19:55โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 14 มิ.ย. 2560 06:40 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ ]
นายจักรกริชอาจแก้ว ข่าว/ภาพ
นายอนุศักดิ์  โสมพันธุ์ ภาพ/วีดีโอ

Comments