ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผล DLIT Online/Offline จุดอบรมที่ 3 อำเภอท่าลี่ ณ โรงเรียนบ้านท่าลี่ วันที่ 5-7 มิ.ย. 2560

โพสต์10 มิ.ย. 2560 19:59โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 14 มิ.ย. 2560 06:41 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ ]
ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget
นายจักรกริชอาจแก้ว ข่าว/ภาพ
นายอนุศักดิ์  โสมพันธุ์ ภาพ/วีดีโอ

Comments