ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผล DLIT Online/Offline จุดอบรมที่ 4 อำเภอเมืองเลยและอำเภอนาด้วง ณ โรงเรียนเมืองเลย วันที่ 9-11 มิ.ย. 2560

โพสต์10 มิ.ย. 2560 22:31โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 14 มิ.ย. 2560 06:42 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ ]
นายจักรกริชอาจแก้ว ข่าว/ภาพ
นายอนุศักดิ์  โสมพันธุ์ ภาพ/วีดีโอ
Comments