โปรแกรมบริหารจัดการผลการเรียน : SchoolMIS

โพสต์15 พ.ค. 2560 21:12โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 15 พ.ค. 2560 21:16 ]

วิธีการแก้ไขปัญหา : การยืนยันไม่ได้
ระดับประถมหรือมัธยม แก้ปัญหาคล้ายกัน ท่านที่ติดปัญหายืนยันไม่ได้ดูวีดีโอทั้ง 2 ชุดนี้ 
ถ้าทำถูกขั้นตอนแล้ว - ปุ่มยืนยันจะขึ้นให้
Comments