ประชุมปฏิบัติการขยายผล DLIT Online/Offline

โพสต์23 เม.ย. 2560 00:56โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 14 มิ.ย. 2560 07:54 ]
22-24 เมษายน 2560
โรงแรมปทุมธานีเพลส จังหวัดปทุมธานี
การประชุมปฏิบัติการ "ขยายผล DLIT ไปสู่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในระบบ Online และ Offline"








เครือข่าย
ć
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
23 เม.ย. 2560 00:56
Ċ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
23 เม.ย. 2560 00:56
Comments