ประชุมทางไกล "นโยบายการรับสมัครนักเรียนอนุบาลประจำปีการศึกษา 2560"

โพสต์10 พ.ค. 2560 22:32โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 15 พ.ค. 2560 19:18 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ ]
ขอเชิญ ผอ.สพป ทุกเขต ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน หรือกลุ่มส่งเสริมฯที่รับผิดชอบงานรับนักเรียน ประชุมทางไกล "นโยบายการรับสมัครนักเรียนอนุบาลประจำปีการศึกษา 2560" ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป ขอความอนุเคราะห์เขตพื้นที่แจ้งโรงเรียนรับชมผ่านทาง


Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
10 พ.ค. 2560 22:32
Comments