ระบบทะเบียนคุมทรัพย์สิน e-Asset

โพสต์10 เม.ย. 2561 08:21โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพป.ลย1   [ อัปเดต 23 พ.ค. 2561 14:46 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ ]
ความเป็นมา
ปัญหาจากการทำงาน..(ในบางครั้งมันให้จิตหงุดเงี้ยวเราพอสมควรนะ 555) ในเมื่อเป็นเช่นนี้ ..เหตุใดออเจ้าไม่ให้เทคโนโลยีทำงานแทนออเจ้าละ..เพื่อสร้างนวัตกรรมสนับสนุนการบริหารงานองค์กร
ชอบคำนี้จัง "คนรุ่นใหม่ เขาใช้เทคโนโลยีทำงานกัน" อ้างอิงจาก http://myschoolmis.com/index.html
สภาพปัญหา/อุปสรรค
  1. พี่หมื่นค่ะ Notebook ESAO2 อยู่กับใครบ้างค่ะ
  2. เกษียณอายุต้องคืนทรัพย์สินที่พี่ขุนกับคุณพระท่านถือครอง พี่หมื่นรู้บ้างมั้ยว่าออเจ้าถือครองอะไรบ้าง
  3. ทรัพย์สินเอาไปซ่อมเสร็จหรือยัง หรือส่งเคลม ออเจ้ารู้มั้ยแล้วเมื่อไหร่จะแล้วเสร็จ
  4. ฯลฯ
เมื่อเป็นเช่นนี้.. เอาเยี่ยงไรดีละ
อ่านรายละเอียดเพื่ิมเติมต่อที่ 
ċ
depreciation.php
(6k)
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
22 เม.ย. 2561 06:59
Comments