สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ด้าน ICT จาก สพป.อุดรธานี เขต 2

โพสต์28 พ.ย. 2560 06:25โดยนายจักรกริช อาจแก้ว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจาก สพป.อุดรธานี  เขต 2 โดยในการศึกษาดูงานดังกล่าวเป็นการมาศึกษาดูงานด้านการสื่อสารทางไกลผ่านระบบ วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) โดย สพป.เลย เขต 1 เป็นเขตนำร่องการพัฒนาดังกล่าวทำให้มีผู้สนใจในการเข้าศึกษาดูงาน ซึ่งเป็นโยบายของ ดร.รอง  ปัญสังกา ผอ.สพป.เลย เขต 1 เพื่อความประหยัดเวลา ในการเดินทางมาประชุมของผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ความปลอดภัยในการเดินทาง  ที่สำคัญเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการครูในสังกัดได้ดำเนินการสอนอย่างเต็มที่  เด็กนักเรียนได้รับความรู้อย่างทั่วถึง  จึงได้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีการสื่อสารที่สามารถส่งภาพ เสียง ได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเรื่องของวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เข้ามาใช้ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ดังกล่าว
Comments