สำรวจความต้องการระบบคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2563

โพสต์5 ธ.ค. 2561 23:29โดยadmin loei1   [ อัปเดต 12 ธ.ค. 2561 13:42 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ ]
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้อมูลความต้องการระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2563
สำหรับโรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 121 - 300 คน

เข้ารายงานความต้องการได้ที่เว็บไซต์ http://www.techno.bopp.go.th/sch_comp/index.php
http://www.techno.bopp.go.th/sch_comp/index.php

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ
Comments