ศึกษาดูงาน Big Data 1/2564

โพสต์8 มี.ค. 2564 17:44โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ
ยินดีต้อนรับ
คณะศึกษาดูงานระบบบริการฐานข้อมูลภาครัฐ (Big Data) สพป.ลย.๑
จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต ๒
วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔  ณ ห้องประชุมเทพสถิต สพป.ลย.๑
จำนวน ๒๔ คน

Comments