อบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) สำหรับผู้บริหาร-ครูบรรจุใหม่ และครูโรงเรียนในโครงการ

โพสต์24 ก.ค. 2560 03:39โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 24 ก.ค. 2560 03:41 ]
เชิญเข้าร่วมการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
สำหรับผู้บริหาร-ครูบรรจุใหม่ และครูโรงเรียนในโครงการ

        ด้วย สพฐ. ได้ขยายผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ไปยังโรงเรียนขนาดเล็ก โดยได้จัดการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) ให้กับผู้บริหารและครูโรงเรียนปลายทางไปแล้วนั้น
        เนื่องจากโรงเรียนปลายทางบางแห่งได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและได้รับอัตรากำลังครูบรรจุใหม่เพิ่มเติม ซึ่งยังไม่ได้รับการอบรมจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ทาง สพฐ. มีการจัดอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับผู้บริหาร-ครูบรรจุใหม่ และครูโรงเรียนในโครงการ ในรูปแบบถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์และผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตใน 5 ช่องทางดังนี้
1.สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
 2.สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน (Obec Channel)
                                                                                3.www.obectv.tv
                                                                                4.www.youtube.com/OBECTVONLINE
                                                                                5.http://facebook.com/OBECTVONLINE

        ทาง สพป.เลย 1 ขอความร่วมมือ ผู้บริหาร-ครูบรรจุใหม่ และครูโรงเรียนในโครงการ เข้าร่วมอบรม ในวันพุธที่ 26 กรกฏาคม 2560  โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน 5 ช่องทางตามข้างต้น โดยผู้เข้าอบรมสามารถลงทะเบียนและทำแบบทดสอบได้ที่ http://202.29.172.63/dltv ซึ่งหลังจากผ่านการอบรมแล้ว ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าไปทำแบบทดสอบ หากผ่านเกณฑ์แล้วจะได้รับใบวุฒิบัตรผ่านการอบรมจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) รายละเอียดคู่มือการใช้งานดังสิ่งที่ส่งมาด้วย >>Click<<