ยืนยันความต้องการครุภัณฑ์ห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ 2563

โพสต์4 ก.พ. 2562 19:40โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 4 ก.พ. 2562 21:49 ]
ตามที่โรงเรียนได้เสนอความต้องการขอรับครุภัณฑ์ห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ที่ ศธ 04136/ว3700
ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

ขณะนี้ สพฐ.กำลังดำเนินการโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ซึ่งอาจมีโรงเรียนในโครงการ DLTV จะไปเรียนควบรวมกับโรงเรียนดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามรายละเอียดยืนยันความต้องการครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  พร้อมทั้งยืนยันแนวโน้มของโรงเรียนที่มีแนวโน้มจะไปเรียนควบรวมกับโรงเรียนอื่น

กรอกข้อมูลพร้อมทั้งทำเอกสารยืนยันส่ง AMSS++ ถึงกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คลิก 
ċ
04136-3989 (ส่งแบบสำรวจความต้องการ DLTV 2563).part1.rar
(10000k)
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
4 ก.พ. 2562 19:58
ċ
04136-3989 (ส่งแบบสำรวจความต้องการ DLTV 2563).part2.rar
(10000k)
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
4 ก.พ. 2562 19:58
ċ
04136-3989 (ส่งแบบสำรวจความต้องการ DLTV 2563).part3.rar
(10000k)
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
4 ก.พ. 2562 19:58
ċ
04136-3989 (ส่งแบบสำรวจความต้องการ DLTV 2563).part4.rar
(1810k)
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
4 ก.พ. 2562 19:58
Ċ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
4 ก.พ. 2562 21:50
Comments