ยุติการส่งสัญญาณระบบ SD สิ้นเดือนกันยายนนี้

โพสต์28 ก.ย. 2561 15:37โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ
ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2561เป็นต้นไป สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ได้ออกอากาศในระบบความคมชัดสูง(High Definition หรือ HD) ควบคู่ไปกับระบบความคมชัดมาตรฐาน(Standard Definition หรือ SD) การออกอากาศในระบบ HD ควบคู่ไปกับระบบ SD จะดำเนินการไปจนกระทั่งเดือนกันยายน 2561 จึงจะยุติการออกอากาศในระบบ SD

แหล่งอ้างอิง : http://dltv.ac.th/content/content-detail/10017/1001
Comments