ประชุมทางไกล "ประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2563"

โพสต์9 มิ.ย. 2563 23:53โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 22 มิ.ย. 2563 02:19 ]

รับชมถ่ายทอดสด ประชุมทางไกล "ประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2563" วันที่ 10 มิ.ย. 2563 เวลา 13.00-16.30น. เป็นต้นไป ทางที่อยู่ลิ้ง ć
นายจักรกริช อาจแก้ว,
11 มิ.ย. 2563 02:53
ć
นายจักรกริช อาจแก้ว,
11 มิ.ย. 2563 02:53
Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
11 มิ.ย. 2563 02:53
ą
นายจักรกริช อาจแก้ว,
11 มิ.ย. 2563 02:53
ć
นายจักรกริช อาจแก้ว,
11 มิ.ย. 2563 02:53
ć
นายจักรกริช อาจแก้ว,
11 มิ.ย. 2563 02:53
Comments