ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โพสต์10 ส.ค. 2563 01:28โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 10 ส.ค. 2563 01:28 ]

Comments