ประชุมผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563 เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากสพฐ.

โพสต์29 เม.ย. 2563 02:22โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 30 เม.ย. 2563 02:34 ]

.....ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดจัดประชุมผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563 ผ่านระบบ Video Conference  ในวันที่พฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 15.30 น. เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากสพฐ.
.....ในการนี้ สพฐ. จึง เชิญชวนผอ.ร.ร.ครูและผู้ปกครองร่วมรับชม การประชุมทางไกล ผ่าน 3 ช่องทางหลัก ดังนี้
4) รวมเอกสารกรประชุม ผอ.สพท.ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 30 เม.ย.63 https://drive.google.com/drive/folders/10oGk0VavX4fchK6fM1RhJ85tGyalA4xo?fbclid=IwAR1I1pxSMGC3lHbTKBC4WEw2PK4f1HjNejN1gFkqYDyeXBuXoA5s6Whxn9Q

รับชมถ่ายถอดสด/ย้อนหลัง Youtube >>ภาคเช้า
รับชมถ่ายถอดสด/ย้อนหลัง Youtube >>ภาคบ่าย
Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
29 เม.ย. 2563 20:42
Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
30 เม.ย. 2563 07:16
Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
30 เม.ย. 2563 07:16
Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
29 เม.ย. 2563 21:43
ć
นายจักรกริช อาจแก้ว,
29 เม.ย. 2563 21:44
ć
นายจักรกริช อาจแก้ว,
30 เม.ย. 2563 07:16
Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
30 เม.ย. 2563 07:16
Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
30 เม.ย. 2563 07:16
Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
30 เม.ย. 2563 07:16
Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
29 เม.ย. 2563 21:39
ć
นายจักรกริช อาจแก้ว,
29 เม.ย. 2563 21:39
Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
29 เม.ย. 2563 02:22
Comments