ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ผู้บริหารการศึกษา สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วย และศึกษานิเทศก์ในสังกัด สพป.ลย.1 ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 24 เมษายน 2563

โพสต์23 เม.ย. 2563 19:38โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 23 เม.ย. 2563 20:09 ]

รับชมถ่ายถอดสด/ย้อนหลัง Youtube >> loei1online

Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
23 เม.ย. 2563 19:38
Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
23 เม.ย. 2563 19:38
Comments