ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ผู้บริหารการศึกษา สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วย และศึกษานิเทศก์ในสังกัด สพป.ลย.1 ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 14 พฤษถาคม 2563

โพสต์13 พ.ค. 2563 01:51โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 22 มิ.ย. 2563 02:11 ]

รับชมถ่ายถอดสด/ย้อนหลัง Youtube >> loei1online